[TE] Adachi Hoshino

posted on 29 Jul 2015 22:32 by commustory
จ่างจ๊าง~ เอ็นทรี่นี้เป็นส่วนหนึ่งของคอมมู
 
 
 
"อยากกินอะไรมั้ยล่ะ?"
 
 
 

สกุล - ชื่อ : อาดาจิ โฮชิโนะ 

สัญชาติ : ญี่ปุ่น

ชั้นปี / อายุ : 1

อายุ : 15

นิสัย :

- ซื่อตรง ปากตรงกับใจ

- มองโลกในแง่ดี

- ยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบาน

- กระตือรือร้น อเลิร์ทพอสมควร รักอิสระ

- ชอบแกล้งชอบหยอกในแง่ตลก

- บางทีก็ KY ผิดกาลเทศะไปบ้างแต่ก็ไม่ได้ตั้งใจอะไร

- กล้าเสี่ยง

ส่วนสูง / น้ำหนัก : 175  / 69

สีตา / สีผม : น้ำตาล / น้ำตาลอ่อนอมแดงนิดๆ

อาชีพ : นักเรียน

โรงเรียน : ฮาบาทากิ
 
 
ติดต่อ => : [Twitter] NaDaRe_Yuki / TE_Adachi
 
สไกป์ไว้มาขอในทวิตน้า จุบุ ♥
 
ฝากลูกชายฮาบะด้วยนะคะ แล้วมาเล่นกันนะ!